Vaststelling Lokale Inclusie Agenda door gemeente Sittard-Geleen op 8 juli 2020

De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Sittard-Geleen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De gemeenteraad heeft deze Agenda op 8 juli 2020 vastgesteld.

Er is een publieksversie van de Agenda gemaakt. De publieksversie van de lokale inclusie agenda is met onderstaande link op de website van de gemeente te vinden.:

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Over_deze_website/Inclusie.

Ga naar de inhoud