VN-verdrag

 

Wat is het VN-verdrag?

 

De bedoeling van het VN-verdrag is dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Het doel is het wegnemen van de achterstanden die mensen met een beperking hebben op volwaardige meedoen. Het verdrag gaat over de rechten van mensen met een beperking (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk, psychisch) en/of chronische ziekte op allerlei leefgebieden; werk, gezondheidszorg, onderwijs, sport, cultuur, vervoer. Maar het gaat ook over zaken als bewustwording, participatie en gelijke behandeling. Op veel van deze
gebieden valt nog veel te verbeteren en veel werk te verzetten.

 

 

Lokale inclusie-agenda

 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om met het VN-verdrag aan de slag te gaan. In de Tweede Kamer is bij de ratificatie van het VN-verdrag een amendement aangenomen waarin staat dat gemeenten periodiek één integraal plan moeten maken voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag. Dit plan betreft het gehele sociale domein (Wmo 2015, Participatiewet en de Jeugdwet) en wordt de Lokale Inclusie Agenda genoemd.

 

 

Drempels wegnemen

 

Werken aan inclusie betekent: drempels in de samenleving wegnemen, letterlijke en figuurlijk. Bij alles wat we bedenken . maken of bespreken nadenken of we niet onbedoeld drempels opwerpen voor mensen met wat voor beperkingen dan ook.

Het bevat onderwerpen als:

  • toegankelijkheid
  • zelfstandig wonen
  • persoonlijke mobiliteit
  • onderwijs
  • werk en werkgelegenheid
  • sport en cultuur

Ga naar de inhoud