Tweede bijeenkomst Lokale Inclusie Agenda op 20 september

 
Als vervolg op de Startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda van 12 juni is de tweede bijeenkomst op 20 september gepland. Het doel is om samen met de gemeente Sittard-Geleen en ervaringsdeskundigen in een drietal bijeenkomsten een plan te maken hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
In de tweede bijeenkomst worden de onderwerpen waar we veel belang aan hechten en die daarom genoemd zijn in de startbijeenkomst, samen uitgewerkt.
Wilt u aanwezig zijn op 20 september? Meldt u zich dan vóór 12 september aan per e-mail bij Wim Römkens, projectmanager: wim.romkens@sittard-geleen.nl

 

Locatie

Fletscher Wellness Hotel
Milaanstraat 115
Sittard

Inloop vanaf 9:15 uur: start van het programma om 9:45 uur.

Ga naar de inhoud