Fysieke Toegankelijkheid

 

Bij toegankelijkheid maken we onderscheid in fysieke toegankelijkheid en andere toegankelijkheid.

De Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT) maakt zich sterk voor het bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar maken en houden van de openbare ruimten en gebouwen. Dit is de fysieke toegankelijkheid. Bijvoorbeeld toegankelijkheid van stemlokalen.

De andere toegankelijkheid heeft te maken met bijvoorbeeld communicatie (toegankelijke website), vervoer, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

In de contacten met de gemeente geeft de WIT gevraagd of ongevraagd advies met betrekking tot de fysieke toegankelijkheid. De WIT streeft er naar om al bij de voorbereiding van een gemeentelijk project op het gebied van (her)inrichting van de openbare ruimte, bruggen, kunstwerken en (ver)bouw van gemeentelijke openbare gebouwen advies te geven.

Verder controleren leden van de werkgroep de toegankelijkheid van de belangrijke openbare gebouwen, zoals bijvoorbeeld het stadhuis, evenementen (Oktoberfeest) en de openbare ruimte (blindengeleide lijnen, obstakel vrije wandelpaden).

Maandelijks heeft de WIT overleg met ambtenaren omtrent de fysieke toegankelijkheid.

Ga naar de inhoud