Privacyverklaring Adviesraad-CG Sittard-Geleen

 

Uw privacy is voor de Adviesraad-CG van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.adviesraad-cg.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

 

Verwerking gegevens

 

Wanneer u bij ons op de site staat, gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij mogen uw persoonsgegevens dan op de site vermelden. Hiervoor gebruiken wij eventueel uw naw-gegevens, e-mailadres, en url-adres.

 

Contactformulier

 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw, e-mailadres, telefoonnummer, naw gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij gebruiken deze informatie alleen om contact te krijgen met u. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

 

Andere partijen

 

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties.

 

Cookies

 

De website van de Adviesraad-CG maakt uitsluitend gebruik van cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

 

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens die we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij verwerken uitsluitend gegevens en verzoeken welke per mail aan ons zijn aangeboden.

 

Gebruik van foto’s

 

Wij vragen aan personen die afgebeeld staan op foto’s vooraf toestemming voor plaatsing.

 

Klacht indienen

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 


Adviesraad-CG Sittard-Geleen

Dr. Schaepmanstraat 23
6162 XL Geleen
T.06- 308 213 20
E: secretaris@adviesraad-cg.nl

 

 

Juni 2019

.

Skip to content