Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten

Wie zijn wij?

 

De Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicapten (Adviesraad CG) is sinds 1994 een onafhankelijk orgaan dat de gemeente Sittard-Geleen en overige relevante instellingen, gevraagd en ongevraagd, adviseert over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid met betrekking tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten binnen de gemeente.

Zij stelt zich als doel het bevorderen van een volwaardig burgerschap in Sittard-Geleen van en voor deze doelgroep.

Dit volwaardig burgerschap is vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit VN-verdrag is in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden.

 

Waar staat de Adviesraad chronisch zieken en gehandicapten voor?

 

De Adviesraad CG richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. En het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte, van welke leeftijd dan ook in de gemeente Sittard-Geleen.

 

Samenwerking met WMO-raad

 

De Adviesraad CG werkt samen met de WMO-raad op het gebied van integrale toegankelijkheid en de implementatie van het VN-verdrag in de gemeente Sittard-Geleen. De Adviesraad heeft daarvoor een bestuurszetel binnen de WMO-raad.

Ga naar de inhoud