Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT)

 

Leden van deze werkgroep inventariseren vanuit hun achtergrond en deskundigheid knelpunten in de openbare ruimte in de stad die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bemoeilijken. Dit betreft vooral obstructies van doorgangen voor rolstoelen, scootmobielen e.d., alsmede te steile langs- of dwarshellingen, te grote niveauverschillen voor mensen met beperkte mobiliteit en het ontbreken van goede geleiding voor blinden en slechtzienden.

In de contacten met de gemeente geeft WIT gevraagd of ongevraagd advies met betrekking tot de fysieke toegankelijkheid. En via haar bestuurszetel binnen de WMO-raad vindt er afstemming met de WMO-raad plaats.

 

Samenstelling WIT

 

  • Bert van de Berg, voorzitter
  • Marianne Walczak
  • Ton Austen
  • Henk Baggen
  • Pierre Bruls
  • Phil Winteraeken
  • Roderik Daemen

Skip to content