De gemeente Sittard-Geleen wil dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving en erbij horen. Daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten waarin betrokken ambtenaren samen met inwoners met een beperking de lokale inclusieagenda van de gemeente gaan opstellen. De agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Aan het eind van de bijeenkomst ondertekenen wethouder Leon Geilen en vertegenwoordigers van de commissie Sittard-Geleen Inclusief en de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid het manifest: “Iedereen doet mee!” De bijeenkomst vindt plaats op 21 juni.

Skip to content